Wednesday, 26 October 2011

Tugasan KRT3013 1B- Esei (20%)- Tarikh Akhir 7 Nov. 2011

Salam Sejahtera,


Ini adalah tugasan Esei sebanyak 20%.

1. Esei perlu ditulis berkaitan isu yang telah ditetapkan.
2. Sila buat ULASAN yang BERNAS ttg tajuk yang diberikan.
3. Hendaklah ditulis dalam 4-5 mukasurat.
    (Tidak termasuk mukasurat rujukan/bibliografi)
4. Hendaklah ditulis saiz 11, font Arial/ Times New Roman dan 1.5 spacing.
    Sekiranya terlalu banyak bahan-bahan yang ingin ditulis, cuba masukkan bahan
    yang penting sahaja.

***AMARAN => JANGAN HANTAR LEWAT!
                         => SILA HANTAR KE EMAIL yang 
                              TELAH DIMAKLUMKAN dlm MyGURU!

Good Luck! :)

Rujukan SOALAN Esei KRT3013:


Tugasan 1B: Esei (20%) – Gmail                    Tarikh akhir: 07 Nov. 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki menulis esei berdasarkan persoalan berikut. Esei yang telah sempurna hendaklah diemelkan kepada pensyarah masing-masing menggunakan alamat emel yang diberikan berdasarkan kumpulan anda. Esei perlu ditulis antara 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format *.pdf, *.doc atau mana-mana format yang bersesuaian. Pemarkahan bagi tugasan ini adalah berdasarkan kandungan serta kupasan esei yang ditulis. 
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebagai seorang guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:

1.     Kenalpasti masalah pengajaran di bilik darjah.

2.     Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu anda menyelesaikan masalah dalam (1).Panduan: Anda boleh menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities) untuk membantu jawapan anda.. 

UPLOAD POWER POINT dalam Blog =>CONTOH

Educational multimedia

Ini adalah powerpoint slide yang telah di uploadkan dalam blog.
Cara cara untuk uploadkan powerpoint:

1. Sila sediakan bahan powerpoint anda dalam komputer.

2. Sila layari http://www.slideshare.net/ untuk upload powerpoint.  Jika TIADA akaun SLIDESHARE, sila buat akaun baru.
3. Sila uploadkan powerpoint anda dalam slideshare mengikut arahan yang diberi.
4. Kemudian ada satu perkataan "EMBED"...Sila copy URL berkaitan dan paste pada EDIT HTML (sebelah Compose) di bahagian POSTING dalam BLOG anda.
5. Sila PUBLISH POST anda. Lihat pada Preview.

Good Luck!


Tugasan KRT3013 1B-Forum (10%)

Salam Sejahtera.....

Ini adalah blog berkaitan dgn KRT3013. Pertama sekali adalah ttg tugasan Forum. Pelajar telah diberikan satu tempoh untuk membuat perbincangan Forum berdasarkan satu topik yang telah diberikan oleh pensyarah. Pelajar pelajar PJJ seharusnya bertanggungjawab atas penglibatan Forum sebanyak (10%). Seperti biasa, ada di kalangan pelajar PJJ yang tidak kisah ttg tugasan mereka sehingga mereka diberitahu markah yang akan diberikan 0. Pelik tapi Benar! Guru yang berpengalaman dalam PJJ yang sudah berada dalam Semester 2 PJJ.

1. Pertanyaan pelajar: Tarikh akhir Forum?
    Jawapan pensyarah:Telah dinyatakan dalam panduan tugasan Forum. (Lanjutan tarikh bergantung pada situasi kumpulan PJJ)

2. Pertanyaan pelajar: Berapa banyak kali kena "hit"/ memberi respons/ untuk mencapai 10 markah?
    Jawapan pensyarah: Saya akan menilai ulasan yang bernas dan setimpal apabila perbincangan Forum dilakukan.Tiada had respons pelajar untuk mendapatkan 10% markah Forum.

3. Pertanyaan pelajar: Ada Forum lain @ terbaru?
    Jawapan pensyarah: Tiada.

Akhir kata, SESIAPA yang tidak aktif dalam Forum @ BARU nak aktif di mana dalam ANNOUNCEMENT telah dinyatakan nama nama mereka, saya tetap berikan penalti.....

GOOD LUCK!